شبکه ای از زنان/افرادی که به زنان پناهنده برای بازنشانی کمک می کنند

Netwomening یک انجمن غیرانتفاعی است که به زنان افغان تحت حمایت بین المللی در اسپانیا کمک می کند تا با ایجاد یک شبکه حمایتی، زندگی خود را از سر بگیرند.

ما همراهی می کنیم، توانمند می سازیم و ترویج می کنیم. از زن به زن. از تو به تو

+87

مادرخوانده
داوطلب

+35

نفر در حال آموزش اسپانیایی

+169

زن افغان و خانواده هایشان

+1.900

ساعت مکالمه آموزش داده شد

Lo que dicen de Netwomening

چرا Netwomening

آنچه ما ارائه می دهیم؟

1. حمایت در یکپارچگی اجتماعی بیشتر ببینید می خواهم کمک کنم

ما از زنان افغان استقبال و همراهی می کنیم تا به آنها کمک کنیم تا زندگی جدید خود را بسازند، از آنها حمایت عاطفی می کنیم و آنها را در مسیر تغییر به شیوه شخصی راهنمایی می کنیم.

ما ادغام آنها را در گروه های اجتماعی از طریق فعالیت های تفریحی و ورزشی تسهیل می کنیم و آنها را تشویق می کنیم تا در فعالیت های داوطلبانه شرکت کنند.

2. کلاس های مکالمه برگزار کنید

بیشتر ببینید من علاقه مند به همکاری هستم ما یادگیری زبان را از طریق کلاس‌های مکالمه آنلاین با معلمان داوطلب و دوره‌های حضوری در سازمان‌های غیردولتی و آموزشگاه‌های زبان همکاری می‌کنیم.

Ponte en contacto con nosotras

3. مربیگری شغلی و فرصت ها

بیشتر ببینید من علاقه مند به همکاری هستم ما راهنمایی و راهنمایی حرفه ای را ارائه می دهیم. ما در ایجاد یک برند شخصی پشتیبانی می کنیم. ما فرصت های حرفه ای شبکه را ارائه می دهیم. و به لطف شرکت ها و نهادهای همکار می توانیم فرصت های شغلی را شناسایی کنیم

Ponte en contacto con nosotras

4. کمک هزینه های آموزشی

بیشتر ببین. بیشتر بدانید ما فرصت هایی را برای آموزش شناسایی می کنیم: دوره ها، بورسیه ها و گواهینامه ها. ما مشاوره و پشتیبانی برای ایجاد خوداشتغالی ارائه می دهیم.

Ponte en contacto con nosotras

5. Apoyo diplomático

Las ayudamos con la preparación de solicitudes de promoción a España.

Ponte en contacto con nosotras

همکاران

Skip to content